Werkwijze

Werkwijze

Intake

Tijdens het eerste gesprek verkennen we uw vraag en het perspectief wat u hoopt te bereiken.

Bij besluit tot voortzetting maken we een plan op maat met afspraken, over plaats, tijd en te verwachten duur.

Verwijzing: het kan voorkomen dat er tijdens het kennismakingsgesprek of vervolggesprekken onderwerpen aan de orde komen waarbij doorverwijzing passend is.

Annuleren

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden.

Lidmaatschap beroepsverenigingen

Ina is Registertherapeut BCZ® (Complementaire zorg) en aangesloten bij de Nederlandse Federatie voor Gezondheidszorg.

Dit lidmaatschap geeft een waarborg voor kwaliteit. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is van toepassing.

RBCZ: 174531R
AGB code: 90102970
NFG: 8313